فـيـلـم‌نـوشـتـه‌هـاSaturday, August 27, 2016


روایتی از تاریخ «ماهنامه سینمایی فیلم» در گفت‌وگویی بلند با فریدون جیرانی

لینک ویدئوی گفت‌وگومناظره هوشنگ گلمکانی و مسعود فراستی در برنامه سینمایی هفت

لینک ویدئوی مناظره
Labels: , , , , , ,[ / ]
.مطالب اين صفحه تحت قانون «حقوق مؤلفين» است. چاپ بخشی يا تمام اين صفحه تنها با اجازه نويسنده ممکن است ©