فـيـلـم‌نـوشـتـه‌هـاMonday, December 24, 2012

دشواری‌های دوران گذار

عادت‌های قديمی و اين نوستالژی بی‌پير

از وقتی كه سايت ماهنامه‌ «فيلم» را فعال كرده‌ايم مدام اين بحث را با اغلب همكاران و حتی خوانندگان داريم كه چه جور مطالبی روی سايت می‌رود و كدام‌ها در مجله می‌ماند. بدون استثنا هم مقاومتی – حتی ناگفته – وجود دارد كه دوست دارند مطالب‌شان چاپ شود تا در فضای مجازی منتشر شود. بعضی از خوانندگان هم فارغ از اين‌كه امكان دسترسی به اينترنت را دارند يا ندارند، كاغذ و چاپ را ترجيح می‌دهند. اما اين يک تقدير محتوم است. تعطيلی «نيوزويک» و انتشارش در فضای مجازی هم نشانه‌ای به بزرگی همين تقدير محتوم است و مقاومت در برابرش بيهوده. مشكل اين است كه ما در دوران گذار به سر می‌بريم و چنين چالش‌ها و مقاومت‌هايی – به‌خصوص در سرزمين ما – در اين دوره‌های گذار وجود داشته است.
پنجاه سال كه هيچ، حتی ده سال ديگر هم چنين بحثی اصلاً موضوعيت ندارد چون خيلی از اين ترديدها و ابهام‌ها در آن زمان حل شده است. حتی خود كسانی كه اكنون مواد چاپی را بيش‌تر می‌پسندند می‌دانند كه همين حالا هم رغبت مردم به مطالعه كتاب و مطبوعات بسيار كم شده و مطالب در اينترنت بيش‌تر خواننده دارد، اما عادت‌های قديمی و اين نوستالژی بی‌پير باعث می‌شود كه بوی كاغذ و مركب را ترجيح بدهند. ولی مطمئن باشند كه به‌زودی در خود اين گروه مقاوم هم عادت‌های تازه‌ای به وجود خواهد آمد كه خاص اين روزگار است.
فكرش را بكنيد كه اگر سايت «سينمای ما» به عنوان پربيننده‌ترين سايت سينمايی فارسی‌زبان قرار بود به شكل چاپی منتشر شود چه اتفاقی می‌افتاد. آيا اصلاً امكان‌پذير بود؟ آيا چنين محتوايی در قالبی كاغذی/ چاپی می‌گنجد؟ آيا اصلاً می‌توانست در آن قالب به وظيفه‌ كنونی‌اش عمل كند و چنين كاربردی داشته باشد؟ پاسخ‌ها مشخص است. و درست به همين دليل روشن هم ماهنامه‌ی «فيلم» مصمم است در كنار انتشار نسخه‌ چاپی‌اش، و به موازات آن، سايتش را نيز گسترش دهد و فعال كند. كاری كه چندی‌ست آغاز شده است. اين را به طور جدی ضرورتی می‌دانيم كه حتی برای تحققش كمی دير هم شده است. البته تأكيد می‌كنيم كه سايت ماهنامه‌ «فيلم» يک سايت خبری نخواهد بود. حتی با اين‌كه صفحه‌های ابتدای نسخه‌ چاپی مجله به «رويدادها» اختصاص دارد، اما سايت مجله گسترش‌يافته‌ بخش‌های ديگر آن است كه نقد و بررسی و مقاله پيكره‌ اصلی آن خواهد بود. همان ماهنامه‌ «فيلم» است در قالبی ديگر. سری به آن بزنيد و ببيند در آغاز اين مسير تازه، آن‌جا چه خبر است. آن دوستان اهل مقاومت هم به‌زودی به اين نتيجه می‌رسند كه اين‌ها لازم و ملزوم يكديگرند. سايت خواننده را كنجكاو ورق زدن مجله می‌كند و مجله، خواننده را به سايت كه بخش مكمل آن است ارجاع می‌دهد. اگر قبول نداريد از دوستان سايت «سينمای ما» بپرسيد!

Labels:[ / ]
.مطالب اين صفحه تحت قانون «حقوق مؤلفين» است. چاپ بخشی يا تمام اين صفحه تنها با اجازه نويسنده ممکن است ©