فـيـلـم‌نـوشـتـه‌هـاWednesday, December 05, 2012

مثل يک معجزه

در قفسه‌هايی كه توی يكی از اتاق‌های خانه تا سقف ساخته‌ام، دوره‌های جلدشده ماهنامه «فيلم» يک رديف كامل طولی از اين قفسه‌ها را پر كرده‌اند. خيالم راحت است كه جا برای مجلدهای بعدی هم فعلاً هست. اما در اين سال‌ها فراوان شنيده‌ام كه كسانی از خواننده‌های دوستدار مجله به دليل كمبود جا در خانه‌شان، آرشيو مجله‌های‌شان را فروختند يا بخشيدند. البته كسانی هم به دليل دل كندن از مجله اين كار را كردند كه موضوع اين يادداشت نيستند! كسانی هم قصد مهاجرت داشتند و نمی‌توانستند مجله‌ها را بار بزنند و به ديار غربت ببرند؛ هرچند كه می‌دانم برخی رنج انتقال آرشيوشان را تحمل كردند و مجله‌ها را با خودشان به آن سوی آب‌ها بردند. اما به هر حال هر چه زمان می‌گذشت و عمر و حجم مجله افزايش می‌يافت، دغدغه خوانندگان پيگير هم برای يافتن جای نگهداری آن‌ها در خانه‌های‌شان، و گاه‌گداری حمل‌ونقل آن‌ها هنگام اسباب‌كشی بالا می‌گرفت. خيلی از اين خوانندگان، بابت اين قضيه خاطره‌هايی دارند...
از زمانی كه پای سی‌دی و دی‌وی‌دی و هارد به عنوان مخزن جمع‌وجور مواد و مصالحی كه ما با آن سروكار داريم به زندگی‌مان باز شد، يكی از رؤياهايم تبديل اين مواد حجيم چاپی كاغذی دوره ماهنامه «فيلم» به فايل‌های كامپيوتری بوده است. و حالا اين اتفاق افتاده و به‌زودی حاصلش به بازار می‌آيد. همه آن هزاران صفحه‌ای كه طی اين سی سال منتشر شده (به همان شكل اصلی اسكن شده) می‌رود توی هشت تا دی‌وی‌دی كه شركت رسانه‌ساز به شكل زيبايی برايش برنامه‌نويسی و طراحی كرده؛ با امكان چاپ كردن صفحه‌ها و امكان جادويی جست‌وجو بر اساس نام اشخاص، نام فيلم‌ها، نام نويسندگان و مترجمان، و موضوع‌ها. با امكان ورق زدن شماره به شماره و انواع امكانات ديگر كه مثل يک رؤيا می‌ماند. كتابچه‌ای (در واقع چيزی مثل يک شماره فوق‌العاده مجله، در همان قطع) هم تدارک ديده‌ايم كه بخش عمده آن يک واقعه‌نگاری دقيق و پر از جزييات از تاريخچه ماهنامه «فيلم» است، به اضافه فهرست كامل همه همكاران مجله در اين سی سال، كه ضميمه اين بسته ‌نرم‌افزاری خواهد شد.
مجلدهای مجله‌ام در رديف بالايی قفسه‌های كتابخانه چيده شده كه برای برداشتن آن‌ها يا بايد از يک نردبان دوپله‌ای استفاده كنم، يا مثل جناب هيچكاک در بعضی از اين عكس‌های معروفش كه زونكن فيلم آخرش را روی پرونده‌ فيلم‌های ديگر می‌گذارد، روی پنجه پا بلند شوم. البته وقتی كه بسته نرم‌افزاری آرشيو سی‌ساله مجله هم دربيايد به آن مجلدهای رديف بالای قفسه‌ها دست نمی‌زنم، چون تماشای‌شان خيلی كيف دارد و به عنوان حاصل عمر، منظره لذت‌بخشی است. اما اين بسته جادويی هم، به‌خصوص امكان جست‌وجو در مطالب، يک موقعيت فوق‌العاده و رؤيايی است و ديگر نيازی به ورق زدن فهرست‌های سالانه يا فهرست چاپی چهارصد شماره نيست. برای آن‌هايی كه جای كافی برای نگهداری آرشيوشان ندارند يا قصد سفر و اسباب‌كشی دارند كه اين اتفاق مثل يک معجزه است. شايد آن دسته از دوستداران مجله هم كه در سال‌های اخير به هر دليلی از آن دل كنده‌اند، به اين نتيجه برسند كه موضوع هنوز برای ما جدی و عاشقانه است اما در مقدرات كلان زمانه نمی‌توانيم دستكاری كنيم!

Labels:[ / ]
.مطالب اين صفحه تحت قانون «حقوق مؤلفين» است. چاپ بخشی يا تمام اين صفحه تنها با اجازه نويسنده ممکن است ©