فـيـلـم‌نـوشـتـه‌هـاThursday, February 23, 2012

یک جوانانه تمام‌عیار

برای هفت‌سالگی «همشهری جوان»

راستش من خواننده دائمی «همشهری جوان» نیستم اما گاهی که آن را می‌بینم، از انرژی و ذوق و شیطنتی که در آن به کار رفته لذت می‌برم. حتی اگر آن را هم ورق نزنم، همان تماشای روی جلدش در بساط روزنامه‌فروشی‌ها جذاب و دل‌پذیر است. جلدهای کارشده و فکرشده که طنز جزء اصلی آن است. توی خود مجله هم طنز عنصر اصلی است. مطلب معمولی و روتین ندارد. توی همه مطالبش کم‌و‌بیش ذوقی به کار رفته. یک مجله جوانانه تمام‌عیار است و خوشحالم که نسل جوان روزنامه‌نگار ما چنین استعدادهایی دارند. این حال‌وهوا با «تماشاگران» شروع شد و با «چلچراغ» و «نسیم» و «همشهری جوان» ادامه پیدا کرد. گاهی افراطی هم می‌شود اما در مجموع لذت‌بخش است. خودم اگر بخواهم یک مجله یک‌نفره دربیاورم، مسلمأ این جوری نخواهد شد اما خواندن چنین مجله‌ای را دوست دارم. چند نفر از همکاران شما که اخیرأ همکار ما هم شده‌اند به‌وضوح نشان داده‌اند که آدم‌های باذوقی هستند و تفاوت «همشهری جوان» و «فیلم» را خوب درک می‌کنند. کارشان را سرسری نمی‌گیرند و در پرداخت موضوع‌های روتین هم سعی می‌کنند کرشمه‌ای به کار ببرند. این یعنی ژورنالیسم به معنای خوبش. دیده‌ام که از هیچ موضوعی نمی‌گذرید و حتی با ظرافت به موضوع‌های ظاهرأ ممنوع هم به شیوه خودتان می‌پردازید و از کنار خط قرمزها با ظرافت می‌گذرید. انگار نه انگار که اصلأ خطی هم در کار بوده و رنگش هم قرمز بوده.
برقرار باشید.

مأخذ: هفته‌نامه همشهری جوان، شماره 350، شنبه 6 اسفند 1390

Labels:[ / ]
.مطالب اين صفحه تحت قانون «حقوق مؤلفين» است. چاپ بخشی يا تمام اين صفحه تنها با اجازه نويسنده ممکن است ©